Warre´

abbe

Abbe Warre

Warre´- kupans histora

Warre  (1867-1951) experimenterade i norra Frankrike med över 350 kupor av olika typer under en period av femtio år. Han hade 12 exemplar av nästan alla då kända kupor. Han kunde på det sättet finna fördelar och svagheter. Under den tiden utvecklade han en biorienterad kupa med fast vaxbygge, designad för minimalt intrång, enkelt skattande och påbyggnad, för minimal åtgång av arbete och investeringar. Han kallade den Ruche Populaire fritt översatt: Folketskupa.

Warre-kupan har varit vanlig i främst Belgien och Frankrike, men sprids nu över hela världen bland biorienterade biodlare i t.ex Omställningsrörelsen (Transition Movement), backyardfarming och bland ekologiska och biodynamiska odlare. Den har blivit omtyckt av kvinnliga biodlare på grund av dess mindre format och tyngd.  Det finns mängder av You Tube filmer om bygge, igångsättning, skattning etc. Det finns ett otal webshops, några med utförliga beskrivningar av skötsel, tips och korta filmer. Flera Warre-biodlartrådar finns på engelska.

Johann Thur, Österike, diskuterade 1946  kupklimatet, om betydelsen av att behålla kuplukten, binas inbördes språk och immunförsvar och den egna värmen. (Nestduftwärmebindung) Två kapitel ur hans bok finns Här (pdf) på engelska.

Warre’s kritik av ramar

Fri översättning av valda delar ur Warre’s  bok Beekeeping For All

 Många betraktar ramar som väsentliga för att kunna kontrollera sjukdomar, honungsförråd etc. Jag betraktar ramar som en av huvudorsakerna till sjukdom. Genom att de förenklar besök i kupans inre ökar de antalet besök, vilka utmattar bina, som måste återställa kuptemperaturen, försvagar samhället och ökar möjligheterna att få sjukdomar.

Biodlarböcker rekommenderar ett öppnande av kuporna på våren av fyra skäl

  •  För att se om drottningen finns där
  •  För att kontrollera foderstatus
  •  För att rengöra ramar
  •  För att börja utbytet av vax

Drottningens närvaro kan konstateras utan att öppna kupan. Det finns definitivt en drottning om bina hämtar in pollen, om deras in- och utflykter är normala och stabila och om de inte visar någon oro, d.v.s. om de inte verkar leta efter någon förlorad skatt: “ drottningen”.

Fodertillgången kommer att vara tillräcklig om det  gjordes på hösten som tidigare rekommenderats. Men i moderna kupor måste man rengöra ramarna. För att göra detta måste man ta ut ramarna en åt gången, träet skrapas på alla ytor för att ta bort propolis. Vid dessa åtgärder finns en risk att mosa drottningen mellan ramen och väggarna. Eller att bina, när ramen med drottningen på sätts tillbaks, blir så glada att hitta henne, efter hennes korta frånvaro, att de pressar sig själva runt henne och omsluter henne fullständigt, så att hon kramas sönder eller kvävs.

Tre fjärdedelar av alla drottninglösa samhällen är resultatet av manipulationer av yngelklotet. Hur som helst att rengöra ramarna och ta bort de gamla måste göras tidig vår därför att man under denna tid är mindre hämmad av yngel, som ännu inte är så många. Under våren är temperaturerna emellertid  inte så höga. Dessutom är det tydligt att arbetet med vårstädningen tar avsevärd tid och jag tvekar inte att påpeka att en person inte hittar tillräckligt många soliga dagar under tidig vår varje år mellan klockan 11 och 14 som detta arbete kräver.

Vi har designat vår Folkets Kupa för att undvika att öppna kupan på våren genom att utvidga kupan underifrån och skatta honung och vax från toppen. Därför förnyas vaxet vartannat eller vart tredje år. På våren behöver vi bara rengöra golvet och utvidga utan att öppna kupan, utan att oroa oss för yttertemperaturen och utan att mosa drottningen. Detta kan göras vid vilken temperatur eller tidpunkt på dygnet som helst.

Bina trivs bättre i en liten kupa på vintern, men på sommaren behöver de gott om plats. Många kupor, som utvidgas genom att tillsätta lådor ovanför yngelklotet, har en avsevärd avkylning av kupan och drottningen kan sluta lägga ägg om utvidgningen görs för tidigt. Om utvidgningen görs för sent, har bina redan förberett sig för svärmning och ingenting kan stoppa dem. Svärmen kan sedan förloras. Hur som helst blir honungsskörden lägre.

Bra biodlar-handledningar har gett goda råd: sätt på den första lådan när alla ramar i yngelklotet utom de två yttersta på varje sida är fyllda med bin. Sätt på den andra när den första är delvis fylld med honung. Hur som helst så förhindrar dessa råd inte avkylning av yngelklotet varje gång en låda tillsätts, inte heller en massa arbete för biodlaren. Man kanske måste öppna kupan flera gånger för att kontrollera hur många ramar som är fulla av bin.(honung) och alla kupor i bigården är inte i samma stadium.

Som konstaterats tidigare kan vi med Folkets Kupa utvidga underifrån. Vi kan göra detta mycket tidigt på våren, och endast en gång behövs, med så många lådor som styrkan i samhället behöver. Vi undviker svärmning på grund av utrymmesskäl. Vi behöver varken oroa oss för avkylning av ynglet eller stressa bina och vi undviker en hel massa problem.

Recent Posts