Bivänlig biodling

 

Bivänlig Biodling

Binas eget vaxbygge t.ex är en av utgångspunkterna för en bivänlig, apicentrisk biodling. Vi kommer att se att ramarna och vaxmellanväggarna är som en bekväm bok för biodlaren att bläddra i fram och tillbaka, men är skadliga för bina.

Här följer en fri sammanfattning av David Heafs tankegångar och efterforskningar om allt från teoretisk bakgrund, biodlingshistoria till mycket konkreta ritningar på oerhört enkelt och billigt gör det självbygge av Warre’-kupan. David Heafs ursprungliga texter på engelska finner du om du googlar på David Heaf.

David Heaf

1

David Heaf medverkar som expert i den pris-belönta dokumentären: The Queen of the Sun, en föregångare till Inte bara honung, med samma tema.

David Heaf visar också på andras modifieringar av Warre’s grundprinciper och gör också egna experiment med andra former än den fyrkantiga kup-formen. Den idealiska formen är rund, följer klustrets form, men hur han-terar man detta praktiskt?

Ramar

220px-Natural_Beehive

En kritik mot traditionella användandet av rörliga ramar är, att det skiljer starkt från binas naturliga bygge, även om många försöker undvika ideliga öppningar och ramomflyttningar. I en vildkoloni i en ihålighet eller i ett samhälle i den gamla halmkupan fäster vaxbygget inte bara i toppen utan även i sidorna.

Det skapar återvändsgränder mellan an-gränsande kakor som håller tillbaka värmen och lukterna, pheromoner och förmodligen andra flyktiga substanser viktiga för bihälsan. Lukterna är binas inbördes språk. I ramodling för-söker biodlaren hålla sidorna och toppen fria, skär bort, på så sätt tillåts värmen och kuplukten att dunsta bort. Stora luft-spalter bildas med drag, som bina inte kan värma eller kontrollera och det är vanligt att kondens bildas särskilt i hörn.

26
26 (D.H)

Vitsen med Warre’-kupan format är fram-förallt att undvika fria luftspalter och skapa en miljö kontrollerad av bina själva så att de kan hålla kvar lukt och värme. Detta skapar även en mindre åtgång av bl.a. vinterfoder. Warre’ hävdar att 75% av alla drottningförluster beror på ramplockning.

Varje öppnande av kupan bryter propolis och vaxtätning. Man får en skorstenseffekt med avkylning och stress. Det tar kritiska dagar i anspråk för bina att reparera. Ytterligare en effekt av öppnandet är att man släpper in solljus. Solljus har en mycket stark verkan på vissa kemiska föreningar. Kuplukten är full av lösa kemiska föreningar, som lätt kan falla isär på grund av de ultrtaviolettastrålarna. Bina lever i ett nanoklimat, som också är en del av deras immunförsvar. (Egna tankar)

Eget vaxbygge

23
23 (D.H)

En annan konstgjord åtgärd, som införts i modern biodling är drottninggaller. Drottningen i Warre- kupan har i princip tillgång till hela utrymmet. Detta är möjligt genom att tillåta bina att bygga nedåt gen-om att tillsätta nya fräscha lådor underifrån. Yngelrummet rör sig gradvis nedåt i och med att yngel i toppen kryper ut och lämnar utrymme för honungsförråd i de övre delarna. Genom detta undviks en annan onaturlig åtgärd, nämligen att tvinga bina att nybygga kakor för honungsförråd ovanför yngelrummet.

27
(D.H)

Eftersom stort utrymme alltid finns tillgängligt nedtill för bygge, undviks två riskfaktorer för svärmning, inget arbete för vaxbyggarna och okontrollerad biövertalighet. Bina tillåts bygga nästan naturligt fritt, top bars ger dock en viss begränsning, men de kan själva kontrollera cellstorlek, proportion mellan drönare och arbetsbin och var de skall placera dem.

Socker

Bina invintras i bivänlig biodling med honung. Om stödfodring är nöd-vändig används utspädd honung. Socker bör användas endast i undantagsfall. Honung är binas naturliga föda och innehåller kombinationer av ämnen de själva komponerat.

Honung anses hälsobefrämjande för människor och är det för bin också. Kemiskt framställt socker är egentligen inte ekologiskt hållbart. Överkonsumtionen av socker bidrar till att åkerareal köps upp i fattiga länder och bidrar till svält, aktuellt i tex. Kambodja. Det anses alltmer orsaka en rad sjukdomar bland människor med följder för sammansättningen av bakteriefloran i tarmen. Lennart Nilssons bilder visar att bina också har bakterier i tarmarna. Honung används anticeptiskt vid hudläkning, socker skulle ha motsatt verkan. Bina berövas sin egen medicin, en del av sitt eget immunförsvar.

TobiasOlofsson_AlejandraVasquez_hemsida

Dr Tobias Olofsson  och Dr Alejandra Vasquez, Lunds Universitet har nyligen konstaterat att det i den omogna honungen finns 13 olika mjölksyrebakterier. Dessa medverkar sedan till att ca 100 olika för bina nyttiga ämnen, även antibiotika liknade, bildas i den mogna hon-ungen. De hävdar att vissa bekämpnings-medel mot varroa tar död på dessa mjölksyrebakterier i binas tarmar och därmed deras immunförsvar.: på vårkanten kan mjölksyrebakterierna inte leva på den sockerlösning biodlaren förser dem med. Då blir bina lätt sjuka. (Ny teknik 2012)

Bina kläcks inte med sin bakteriekultur utan får den genom att äta honung från vuxna bin i kupan. De här faktorerna menar forskarna därför har stor betydelse eftersom det kan vara en delförklaring till den omfattande, och till stor del oförklarliga bidöd som drabbar bisamhällen över hela världen, så kallad Colony Collapse Disorder (CCD). De menar att metoderna inom biodling därför behöver förändras för att i stället stödja mjölksyrebakterier-na, eller kanske till och med tillföra extra bakteriekultur.

Eva Forsgren och Ingemar Fries vid Sveriges Lantbruksuniversitet har i ett samarbete med forskarna i Lund visat att mjölksyrakulturen kan motverka de två svåraste av binas bakteriesjukdomar som kallas europeisk och amerikansk yngelröta… (Miljömagasinet 2012)

Socker, eller av bina omvandlat socker, har ett annat ph-värde än honung, vilket gynnar icke önskvärda varelser i kupan.

Vi har alltså infört sjukdomar med vår till synes rationella biodling. Det kan därför vara klokt att låta bina vara ifred i högre utsträckning, de vet bättre själva. Det är dessutom ordentligt girigt och oetiskt att skörda 100%.

Recent Posts