Fördelar med Warre’-kupor

 • Håller kvar kuplukt och värme (tyska: Nestduftwärmebindung); bina har egen  kontroll över temperatur och fuktighet.
 • Yngelklotet kyls inte ned vid vårstädning.
 • Vaxkakor byggs fritt vad beträffar cellstorlek och proportioner arbetsbin/drönare.
 •  Naturligare miljö, bina mindre stressade och därför mindre mottagliga för sjukdomar och överdriven konsumtion av honung.
 • Yngelklotet rör sig hela tiden mot nybyggda vaxkakor
 • Förnyelse av vaxkakor sker automatiskt
 • Risken för svärmning minskar, då det hela tiden finns ledig plats för yngelklotet att expandera. För tidig utvidgning i ramkupor kan leda till att drottningen slutar lägga ägg. För sen utvidgning leder till svärmning.
 • Inga kostnader,  arbetstid för ramar, färdiga vaxkakor, drottninggaller.
 • Oerhört enkel och billig att bygga själv.
 • Inget öppnande av kupan för veckoinspektion under svärmningssäsongen.
 • Kupan behöver i princip bara öppnas uppåt  en gång om året vid skattning eftersom lådor tillsätts underifrån utan att släppa ut värme och kuplukt. (Varje öppnande av kupan gynnar varroaynglet vars optimala temperatur är 33gr. , biyngel har 35gr. Egen anmärkning)
 •  Ingen sockerfodring, invintring på binas egen honung, vilket sparar tid, är ekologiskt hållbart.
 •  I Warre’-kupan med fönster kan biodlaren observera hela utvecklilngen.

Ytterligare fördelar påpekade av Chris Harvey, thewarrestore.com

 • Innermåttet, endast 300 x 300 mm gör att klustret kan värma väggarna så att fukt och kondens minimeras, vinterfodring minskas. Kupan har en isoleringslåda alldeles ovanför den översta lådan. Det är en låda med t.ex kutterspån som isolerar, suger upp och långsamt avger fukt via det ventilerade taket. Detta håller kvar kuplukt och värme.

Typisk Warre´-kupa

 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Varianter av Warre´-kupor

3 thoughts on “Fördelar med Warre’-kupor

Leave a Reply

Your email address will not be published.