Fördelar med Warre’-kupor

 • HÃ¥ller kvar kuplukt och värme (tyska: Nestduftwärmebindung); bina har egen  kontroll över temperatur och fuktighet.
 • Yngelklotet kyls inte ned vid vÃ¥rstädning.
 •  Vaxkakor byggs fritt vad beträffar cellstorlek och proportioner arbetsbin/drönare.
 •  Naturligare miljö, bina mindre stressade och därför mindre mottagliga för sjukdomar och överdriven konsumtion av honung.
 • Yngelklotet rör sig hela tiden mot nybyggda vaxkakor
 • Förnyelse av vaxkakor sker automatiskt
 • Risken för svärmning minskar, dÃ¥ det hela tiden finns ledig plats för yngelklotetatt expandera. För tidig utvidgning i ramkupor kan leda till att drottningen slutar lägga ägg. För sen utvidgning leder till svärmning.
 • Inga kostnader,  arbetstid för ramar, färdiga vaxkakor, drottninggaller.
 • Oerhört enkel och billig att bygga själv.
 • Inget öppnande av kupan för veckoinspektion under svärmningssäsongen.
 • Kupan behöver i princip bara öppnas uppÃ¥t  en gÃ¥ng om Ã¥ret vid skattning eftersom lÃ¥dor tillsätts underifrÃ¥n utan att släppa ut värme och kuplukt. (Varje öppnande av kupan gynnar varroaynglet vars optimala temperatur  är 33gr. , biyngel har 35gr. Egen anmärkning)
 •  Ingen sockerfodring, invintring pÃ¥ binas egen honung, vilket sparar tid, är ekologiskt hÃ¥llbart.
 •  I Warre’-kupan med fönster kan biodlaren observera  hela utvecklilngen.

Ytterligare fördelar påpekade av Chris Harvey, thewarrestore.com

 • InnermÃ¥ttet, endast 300 x 300 mm gör att klustret kan värma väggarna sÃ¥ att fukt och kondens minimeras, vinterfodring minskas.Kupan har en isoleringslÃ¥da alldeles ovanför den översta lÃ¥dan. Det är en lÃ¥da   med t.ex kutterspÃ¥n som isolerar, suger upp och lÃ¥ngsamt avger fukt via det   ventilerade taket. Detta hÃ¥ller kvar kuplukt och värme.

Typisk Warre´-kupa

 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Varianter av Warre´-kupor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>