Vanlig kritik av Warre’-kupan besvarad

Vanlig kritik av Warre’-kupan besvarad

 

  1. Honung i tidigare yngelceller.—-Organisk vildhonung fås också på detta sätt. Vaxkakorna hinner inte bli gamla.
  2.  Ingen återanvändning av vax för nästa säsong, mycket nektar förlorad genom binas vaxbygge varje år.—- Drottningen får lägga ägg i helt fräscht, garanterat giftfritt och sjukdomsfritt vax i av bina  vald storlek. Man slipper mycket av vaxarbetet.
  3. Skattning svårare, inga ramar att slunga—–Det finns speciella korgar för större biodlare. Självavrinning eller pressning är mycket enklare och billigare för den mindre biodlaren. Kakor med mycket pollen kan lätt skäras ut och användas till för eget bruk eller fodring.
  4.  Avläggare, konstgjorda svärmar, inspektioner, drönarcellsutskärning och en hel rad vanliga åtgärder rambiodlare använder är svåra eller helt omöjliga.—-De mest nödvändiga åtgärderna är möjliga, andra är utsorterade som ohållbara eller biovänliga. Drönarnas roll i samhället t.ex är mycket outforskad, en sak är klar.den genetiska mångfalden bör inte riskeras (egen anmmärkning)
  5. Något svårare att handskas med thymol och oxalsyra vid Varroabehandling ochmöjlig  risk för rester i honungen. —- Erfarenheter från Belgien och Frankrike, där Warre’-kupor har använts länge visar att de haft tio gånger mindre Varroa än ramkkupor i samma bigård. Det är där vanligt att inte behandla med gifter mot  Varroa. Om nödvändigt kan thymol och t.ex myrsyra användas efter skattningen i augusti. Samhällena bör inte störas sent på hösten när oxalsyra normalt används.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>