Vanlig kritik av Warre’-kupan besvarad

Vanlig kritik av Warre’-kupan besvarad

 

  1. Honung i tidigare yngelceller.—-Organisk vildhonung fÃ¥s ocksÃ¥ pÃ¥ detta sätt. Vaxkakorna hinner inte bli gamla.
  2.  Ingen Ã¥teranvändning av vax för nästa säsong, mycket nektar förlorad genom binas vaxbygge varje Ã¥r.—- Drottningen fÃ¥r lägga ägg i helt fräscht, garanterat giftfritt och sjukdomsfritt vax i av bina  vald storlek. Man slipper mycket av vaxarbetet.
  3. Skattning svÃ¥rare, inga ramar att slunga—–Det finns speciella korgar för större biodlare. Självavrinning eller pressning är mycket enklare och billigare för den mindre biodlaren. Kakor med mycket pollen kan lätt skäras ut och användas till för eget bruk eller fodring.
  4.  Avläggare, konstgjorda svärmar, inspektioner, drönarcellsutskärning och en hel rad vanliga Ã¥tgärder rambiodlare använder är svÃ¥ra eller helt omöjliga.—-De mest nödvändiga Ã¥tgärderna är möjliga, andra är utsorterade som ohÃ¥llbara eller biovänliga. Drönarnas roll i samhället t.ex är mycket outforskad, en sak är klar.den genetiska mÃ¥ngfalden bör inte riskeras (egen anmmärkning)
  5. NÃ¥got svÃ¥rare att handskas med thymol och oxalsyra vid Varroabehandling ochmöjlig  risk för rester i honungen. —- Erfarenheter frÃ¥n Belgien och Frankrike, där Warre’-kupor har använts länge visar att de haft tio gÃ¥nger mindre Varroa än ramkkupor i samma bigÃ¥rd. Det är där vanligt att inte behandla med gifter mot  Varroa. Om nödvändigt kan thymol och t.ex myrsyra användas efter skattningen i augusti. Samhällena bör inte störas sent pÃ¥ hösten när oxalsyra normalt används.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>