Warre-kupan är en senare variant av Samuel von Linnaeus´krantskupa: Colonie

linne

Warre-kupor är egentligen ingenting nytt i Sverige. Carl von Linne’s bror, Samuel Linnaeus konstruerade på 1700-talet en kupa med samma idéer om tillökning underifrån, men som synes rund.