Start

Den här hemsidan handlar om nya val i biodlingen, som lägger fokus på binas hälsa och deras egen visdom. Phil Chandler definierar en naturlig biodling så här:

  • Intrång i binas naturliga liv hålls på ett minimum.
  • Ingenting förs in i kupan, som vi vet eller misstänker är skadligt för bina, oss, eller naturen i ett vidgat perspektiv. Ingenting tas ut som inte bina kan avvara.
  • Bina vet vad de gör; vårt jobb är att lyssna till dem och ge de optimala förutsättningarna för deras välbefinnande både innanför och utanför kupan.

David Heaf

Mycket här bygger på rön som gjordes i förra seklets första hälft, men glömdes bort och tystades ner av andra världskriget och den därefter följande devisen: Produktionsökning till varje pris. Waelsaren David Heaf, biodynamiker och framstående biokemist, har sammanfattat och vidareutvecklat dessa rön.

Bakgrund

Under ett antal år har biodlare i flera världsdelar haft stora förluster med kollapsade bisamhällen, så kallad plötslig bidöd.( CCD). Om man systematiskt undersöker orsakerna, kan man inte underlåta, att även undersöka det sätt på vilket man bedriver själva biodlingen.

Hur påverkar t.ex. kupramar, färdiga vaxkakor, ideligt öppnande av kuporna, konstgjord drottningodling, bortskärning av drönaryngel, drottningavskärmare, konstgjord sockerfodring, medicinering, vandringsbiodling, för stor kuptäthet? Kan dessa av människan införda åtgärder minska binas vitalitet? Gjordes de av hänsyn till binas hälsa eller bara av kortsiktiga avkastningsskäl?

Det mesta av ovanstående infördes under de årtionden som i övrig djurhållning, t.ex. kyckling- höns- och svinuppfödning, kännetecknades av begynnande hänsynslös produktionsmaximering. Den tilltagande industrialiseringen i städerna, befolkningstillväxten krävde ökat produktionstryck på landsbygden med ett överuttnyttjande av naturliga resurser som följd.

En kraftig förskjutning av balansen har skett till förmån för biodlarens bekvämlighet och produktionsresultat med ökad stress för bina. En nästan obefintlig tilltro och hänsyn till binas egna naturliga instinkter har blivit följden. Varken bin, kycklingar, höns eller grisar har haft något val. Det har däremot förhoppningsvis människan fortfarande.

Recent Posts